Ortakis 110 x 55, L-0,5 m K-0,5
Ortakis 110 x 55, L-1 m K-1
Ortakis 110 x 55, L-1,5 m K-1,5
Jungtis ortakiui 110 x 55 KS
Perėjimas 110 x 55/d100 KSD1
Perėjimas 110 x 55/d100 KSD2
Laikiklis stačiakampiui ortakiui KZ, (2 vnt.)
Trišakis 100 x 55 KT
Trišakis 100 x 55 KT
1,89 € / vnt.
Alkūnė 110 x 55 KLH
Alkūnė 110 x 55 KLH
1,89 € / vnt.
Alkūnė 110 x 55 KLV
Alkūnė 110 x 55 KLV
1,49 € / vnt.
Alkūnė 110 x 55/d100 KLD
Montavimo jungtis 110 x 55 KF
Perėjimas 80 x 100 x 125 x 150 VA80
Adapteris d100, 160 x 250 VA100
Adapteris d125, 160 x 250 VA125
Adapteris d150, 190 x 250 VA150
Vožtuvas, atbulinis 110 x 55 KV
Adapteris d120, 160 x 250 VA120
Adapteris d120, 160 x 250 VA120
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
1,69 € / vnt.
Montavimo jungtis d100 VF100
Montavimo jungtis d125 VF125
Ortakis d100, L-0,5 m A100-0,5
Ortakis d100, L-1,5 m A100-1,5
Jungtis d100 AS100
Jungtis d100 AS100
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
1,29 € / vnt.
Alkūnė 90° d100 AL100-90
Trišakis d100 AT100
Trišakis d100 AT100
2,49 € / vnt.
Ortakis d125, L-0,5 m A125-0,5
Ortakis d125, L-0,5 m A125-0,5
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
3,29 € / vnt.
Ortakis d125, L-1,5 m A125-1,5
Trišakis d125 AT125
Trišakis d125 AT125
5,99 € / vnt.
Sujungimas d125 AFV125
Sujungimas d125 AFV125
2,79 € / vnt.
Tvirtinimas d125 AZ125, (2 vnt.)
Perėjimas d100-125 KO125-29
Montavimo jungtis 220 x 55 KF25
Perėjimas d100/220 x 55 KLD25-100
Alkūnė 220 x 55 KLH25-90
Alkūnė 220 x 55 KLV25-90
Perėjimas d100 x 200 x 55 KSD25-125
Ortakis 220 x 55, L-0,5 m K25-0,5
Ortakis 220 x 55, L-1,5 m K25-1,5
Ortakis 220 x 55, L-1 m K25-1
Jungtis 220 x 55 KS25
Jungtis 220 x 55 KS25
2,49 € / vnt.
Laikiklis ortakiui 220 x 55 KZ25, (2 vnt.)
Vožtuvas 220 x 55 KV25
Vožtuvas 220 x 55 KV25
2,99 € / vnt.
Sujungimas 220 x 55/11 x 55 KV25-15
Tvirtinimas d100 AZ100, (2 vnt.)
Ortakis d100, L-1 m A100-1
Jungtis d100 AV100
Jungtis d100 AV100
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
1,39 € / vnt.
Sujungimas 150 x 150/d100 AFS100
Sujungimas 150 x 150/d100 AFS100
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
1,79 € / vnt.
Vožtuvas, atbulinis d125 AV125
Vožtuvas, atbulinis d125 AV125
Ieškokite fizinėse parduotuvėse
1,69 € / vnt.